SIX GUN

Six Gun was originally published for Inktober2019.

comic panel 1
comic panel 2
comic panel 4
comic panel 5
comic panel 6
comic panel 7
comic panel 8
comic panel 9
comic panel 10
comic panel 11
comic panel 12
comic panel 14
comic panel 14
comic panel 15
comic panel 16
comic panel 17
comic panel 18
comic panel 19

comic panel 20
comic panel 21
comic panel 22
comic panel 23
comic panel 24
comic panel 25
comic panel 26
comic panel 27
comic panel 28
comic panel 29
comic panel 30
comic panel 31